ciceu giurgesti

Comuna este aşezată la poalele Cetăţii, cetate a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, moştenită de fiul său Petru Rareş
Satul este atestat din 1405, iar şcoala din 1782.

Cod inserare